Buraco Macular | Clinica Vivina Cabrita

Wat is een maculagat?

Een maculagat is een aandoening van het centrale deel van het netvlies („macula”), waarbij een gat wordt gevormd. De grootte daarvan kan na verloop van tijd toenemen en tot een geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen leiden.

Welke symptomen gaan met een maculagat gepaard?

Omdat het maculagat een degeneratieve aandoening is, kan het in de beginfase vrij asymptomatisch zijn. Beeldvervorming en moeilijkheden bij het uitvoeren van routinetaken zoals lezen of autorijden zijn een paar van de vastgestelde symptomen.
Als het maculagat niet meteen in een beginstadium wordt vastgesteld en zich verder blijft ontwikkelen, ontstaat er uiteindelijk een „zwarte vlek” op de middenas van het gezichtsvermogen, wat leidt tot verlies van het centrale gezichtsvermogen. Omdat het maculagat enkel het centrale deel van het netvlies aantast, blijft het perifere zicht normaal.

Wat zijn de oorzaken van een maculagat?

Leeftijd is de gebruikelijkste oorzaak van een maculagat. Naarmate we ouder worden, trekt het glasvocht (een geleiachtige, viskeuze substantie die ruim 80% van de oogbol uitmaakt) samen en scheidt zich van de macula af. Meestal verloopt deze afscheiding probleemloos, maar in bepaalde gevallen kan het tot de vorming van een maculagat leiden.
Andere risicofactoren zijn o.a.:

  • Oogtrauma’s
  • Oogontstekingen
  • Andere oogziekten, zoals bijvoorbeeld diabetische retinopathie of netvliesloslating

Hoe wordt een maculagat gediagnosticeerd?

Een maculagat wordt vastgesteld na een onderzoek van de oogfundus door de oogarts en een optische coherentietomografie (OCT). Dankzij de OCT kan de diagnose worden bevestigd en kunnen er belangrijke anatomische details voor de operatie worden verschaft.

Hoe wordt een maculagat behandeld?

Een maculagat wordt door middel van een netvliesoperatie behandeld, namelijk vitrectomie. Deze ingreep bestaat uit het verwijderen van het glasvocht en het inwendige begrenzende vlies en het vervangen ervan door een gas dat het maculagat afsluit.
Hoe eerder de diagnose wordt gesteld en de behandeling wordt ingezet, des te beter zal het herstel van het gezichtsvermogen zijn.