olho | hipermetropia | Clinica Vivina Cabrita

Verziendheid is precies het tegenovergestelde van bijziendheid. Het is een visuele afwijking die wordt veroorzaakt door een verplaatsing van het brandpunt, waardoor beelden dichtbij niet scherp zijn. In dergelijk geval worden de beelden na het netvlies gevormd.

De twee belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de doorsnee van het oog te kort of het refractievermogen van de ooglens of het hoornvlies te zwak is. Bij de meeste mensen is verziendheid een genetische afwijking, die zich al op jonge leeftijd voordoet en vaak met hoofdpijn gepaard gaat.

Tegenwoordig kan verziendheid met een bril, contactlenzen of implantlenzen worden verholpen. Deze diverse behandelmethoden passen zich aan de verschillende soorten patiënten en verschillende soorten refractieafwijkingen aan. Toch is voor de meeste mensen een lasercorrectie de methode die meer tevredenheid, meer comfort en meer visuele vrijheid biedt.