Missie

Het is de missie van Clínica Global de Saúde, Lda. om een geheel van consulten, onderzoeken en medische behandelingen, waaronder poliklinische chirurgie, aan te bieden en zo een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van onze patiënten.

Visie

Door patiënten en artsen erkend te worden als een referentie op het gebied van klinische praktijk, ethiek en menselijke behandeling van haar patiënten.

Clínica Global de Saúde wil via voortdurende verbetering en diversifiëring van haar medische diensten degelijkheid en vitaliteit bereiken voor een duurzame groei en voorbereiding op toekomstige uitdagingen.

Kwaliteitsdoelen

Clínica Global de Saúde heeft met het oog op haar kwaliteitsbeleid de voortdurende verbetering van haar processen tot doel, als ondersteuning van de kwaliteit van de geleverde service en de tevredenheid van patiënten en artsen.

De Clínica heeft tot doel:

– Het centreren van al haar activiteiten rondom de patiënt met het oog op een menselijke en persoonlijke behandeling;
– Het voldoen aan de verwachtingen van de patiënt door geschikte medische handelingen toe te passen en te allen tijde zijn privacy en veiligheid te waarborgen;
– Het zorgdragen voor het verrichten van betrouwbare chirurgische ingrepen, onderzoeken, diagnoses en behandelingen op basis van criteria voor goede klinische praktijken en gesteund op de meest recente wetenschappelijke kennis op het gebied van diagnoses en behandelingen;
– Het zorgdragen voor de betrokkenheid van alle medewerkers van Clínica Global de Saúde door tegemoet te komen aan hun verwachtingen en behoeften en hun nascholing te bevorderen;
– Het optimaliseren van de processen door het beschikbare personeel en de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten om kosten te drukken;
– Het waarborgen van technische en wetenschappelijke uitrustingen om tijdig tegemoet te komen aan de verzoeken overeenkomstig de goede klinische praktijken en gezondheidswetgeving;
– Het bevorderen van de samenwerking met regelgevende instanties, partners, wetenschappelijke genootschappen en andere actoren in de gezondheidszorg door de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren;
– Het privilegiëren van de selectie van gekwalificeerde leveranciers door samenwerkingsverbanden te bevorderen;
– Het zorgdragen voor de naleving van de eisen uit de Portugese norm NP EN ISO 9001:2015 bij de uitoefening van haar activiteiten.

De voortdurende verbetering van dit systeem is het doel en de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van Clínica Global de Saúde, Lda.

Bijgewerkt 22 mei 2015