ARGON-LASER

Laser Argon

Dit soort laser wordt gebruikt voor de behandeling van diverse netvlies- en glasvochtaandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetische retinopathie, centrale sereuze chorioretinopathie, netvliesdystrofie of scheuren in het netvlies. Door dit soort behandeling gaat de patiënt niet beter zien, maar als de behandeling niet tijdig wordt uitgevoerd, leidt het merendeel van deze aandoeningen tot volledig verlies van het gezichtsvermogen van het zieke oog.

Deze behandelingen nemen meestal veel tijd in beslag en moeten over diverse sessies worden verspreid. De Argon-laser wordt enkel met plaatselijke verdoving gebruikt en de patiënt kan dezelfde dag nog zijn normale bezigheden hervatten.