LASEROPERATIE

HOE WERKT LASIK?

LASIK wordt in dagbehandeling uitgevoerd, waarbij het oog met druppels wordt verdoofd. Deze druppels kunnen een licht branderig gevoel veroorzaken. Vervolgens worden de oogleden met een apparaatje vastgezet om te voorkomen dat het oog tijdens de ingreep knippert.

Om te voorkomen dat het oog beweegt, wordt het met een ring vastgezet, die het hoornvlies vasthoudt, optilt en afvlakt. Door de ring voelt u dan druk op het oog, alsof een vinger op het ooglid drukt. Vanaf dat moment totdat de ring weer wordt verwijderd, ziet u niets meer.

De microkeratoom, een automatisch microchirurgisch instrument, wordt op de ring geplaatst en schuift na activering over de ring.

Tijdens dit proces hoort u het gezoem van het motortje van het apparaat.
De microkeratoom stopt, zodat het flapje aan het hoornvlies vast blijft zitten.

De microkeratoom en de ring worden verwijderd en het flapje wordt omgeklapt. Het hoornvlies kan nu door de laser worden behandeld. De laser is vooraf op uw oogmeting ingesteld en staat boven het oog gecentreerd.

Terwijl hij het licht fixeert, bewerkt de laser het blootgelegde deel van het hoornvlies. U hoort de laser dan klikken. Nadat de laser de vorm van het hoornvlies heeft gewijzigd, plaatst de chirurg het flapje terug op zijn plaats en strijkt hij de randen glad. Het flapje zit na twee à drie minuten weer vast.

VOOR DE OPERATIE?

Voor de operatie voert de oogarts uitgebreid onderzoek uit om zich ervan te vergewissen dat er geen sprake is van afwijkingen die het positieve resultaat van de ingreep kunnen beïnvloeden. Het gaat hierbij met name om onderzoeken die bevestigen dat er geen sprake zal zijn van postoperatief droge-ogensyndroom en dat uw pupillen niet te groot zijn, wat later tot nachtzichtproblemen (halo’s) zou kunnen leiden.

NA DE OPERATIE?

Het is normaal dat u de eerste uren na de ingreep een licht branderig gevoel en jeuk heeft. Ga daarom naar huis om uit te rusten en eventueel een middagdutje te doen.

U zult druppels meekrijgen om de genezing te bespoedigen en tegelijkertijd droge ogen te verlichten. De genezing na een LASIK-behandeling is meestal prettiger dan na andere refractiechirurgiebehandelingen. Met een laser wordt namelijk weefsel van de binnenkant van het hoornvlies verwijderd en niet het gevoeligere oppervlakteweefsel.

RISICO’S, COMPLICATIES EN BIJWERKINGEN

Net zoals bij iedere andere operatie zijn er ook aan LASIK risico’s en complicaties verbonden die zorgvuldig in aanmerking moeten worden genomen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onder- of overcorrectie. Gelukkig kunnen deze problemen gemakkelijk worden verholpen door middel van een bril, contactlenzen of een nabehandeling. Overcorrectie is slechts zelden blijvend.

De meeste complicaties kunnen zonder verlies van het gezichtsvermogen worden behandeld en blijvend verlies van het gezichtsvermogen is bijzonder zeldzaam. Toch bestaat er een zeer laag risico dat uw gezichtsvermogen na de ingreep slechter is zonder dat dit door een bril of contactlenzen kan worden verholpen. Dit wordt verlies van de best gecorrigeerde visus genoemd.

HOE IS MIJN GEZICHTSVERMOGEN NA LASIK?

Het is belangrijk dat u realistische verwachtingen heeft, als u besluit een LASIK-behandeling te ondergaan. Dankzij de ingreep kunt u uw dagelijkse bezigheden zonder corrigerende brilglazen of lenzen verrichten.

De meeste mensen die LASIK ondergaan, bereiken een zicht van 20/20 of 20/40 zonder bril of contactlenzen. Ingeval van ondercorrectie kan de chirurg besluiten tot een nabehandeling om het resultaat te verbeteren.

LASIK corrigeert geen presbyopie, oftewel de afname van het vermogen om voorwerpen op een korte afstand scherp te stellen, wat normaal is bij het ouder worden. Met of zonder refractiechirurgie heeft bijna iedereen vanaf zijn 40e of 50e een leesbril nodig, ook al kan men uitstekend ver zien. Hierdoor zijn er mensen die maar een oog willen corrigeren en het andere oog licht bijziend laten. Het niet gecorrigeerde oog dient dan om het dichtbij zien te verbeteren, terwijl het andere oog wordt gebruikt om ver te zien. Toch is er een klein percentage mensen dat daaraan niet kan wennen. Voordat u een laserbehandeling ondergaat, kunt u dit met contactlenzen uitproberen.

VOOR WIE IS LASIK GESCHIKT?

Iedereen die minder afhankelijk van zijn bril of contactlenzen wil zijn, is een kandidaat voor LASIK. Uw manier van leven, hobby’s en de voorgeschreven correctie zijn de factoren die bepalen of u wel of niet geschikt bent.

De ideale kandidaat voor LASIK moet ouder dan 20 jaar zijn, mag niet zwanger zijn, geen oogziekte hebben, het afgelopen jaar geen nieuw brilrecept hebben gekregen, moet een refractiefout hebben die binnen de mogelijkheden van LASIK past, en moet zich verder bewust zijn van de mogelijke risico’s, complicaties en bijwerkingen.