retina

Wat is netvliesloslating?

Netvliesloslating is een ernstig probleem, waarbij het netvlies van de aanliggende weefsels van het oog wordt afgescheiden. Deze aandoening kan zich in het begin in een klein gebied voordoen, maar als het niet tijdig wordt ontdekt en behandeld, kan het zich verder ontwikkelen en kan het netvlies volledig loslaten.

Welke symptomen gaan met netvliesloslating gepaard?

Netvliesloslating is pijnloos. De symptomen van deze aandoening zijn o.a.:

  • Plotselinge toename van de grootte en hoeveelheid zwevende deeltjes
  • Ontstaan van lichtflitsen (fotopsie)
  • Voorkomen van schaduwen of gordijn in het gezichtsveld
  • Plotselinge afname van het gezichtsvermogen

Wat zijn de oorzaken van netvliesloslating?

Dit probleem kan zich op elke leeftijd voordoen, maar treft over het algemeen mensen van middelbare leeftijd. Mensen met de volgende klinische achtergrond maken eerder kans op netvliesloslating:

Hoe wordt netvliesloslating gediagnosticeerd?

Netvliesloslating wordt vastgesteld na een onderzoek van de oogfundus door de oogarts door middel van pupilverwijding en een spleetlamp.

Hoe wordt netvliesloslating behandeld?

Netvliesloslating wordt altijd chirurgisch behandeld en dient zo snel mogelijk na het vaststellen ervan te worden uitgevoerd.  Naargelang de grootte van de loslating en de toestand van de patiënt kunnen de volgende ingrepen voor het behandelen van netvliesloslating worden toegepast:

  • Laserbehandeling (om de netvliesscheuring te „lassen” en te verzegelen. Deze behandelingsoptie is enkel mogelijk als de aandoening in een zeer vroeg stadium wordt ontdekt)
  • Vitrectomie (verwijdering van het glasvocht door middel van het inspuiten van lucht, gas of vloeistof)
  • Pneumatische retinopexie (inspuiten van gas in het glasvocht)
  • Sclerale indentatie (plaatsing van een gelokaliseerde explant of siliconenband rondom de ogen, zodat de sclera in de richting van het netvlies wordt geduwd)